کارگاه آموزشی آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیایی آن

بشر اولیه در طی قرن ها با در هم تنیدن الیاف گیاهی و پوست درختان و نتیجتأ صنایعی نظیر سبدبافی آشنا شده بود و با بهره گیری از پشم حیواناتی که قابلیت زیست در جوامع را داشته اند می توانست زیراندازهایی نه چندان نرم را تولید کند.

هنگامی که مردان برای شکار طبیعت می رفتند زنان به بافت سبدها و دستباف های دیگر می پرداختند. از بافت نخستین قالیچه ها و این که چه قومی در ابتدا به این کار مبادرت کردند اطلاعات موثقی در دست نیست به لحاظ ساختار طبیعی این قالیچه ها گمان می رود نخست قبایل چادرنشین آسیای مرکزی که کارشان گله داری بوده، آنها را می بافتند.
نام ایران از دیرباز با فرش دستباف همراه بوده است. این دستمایه خلاقیت و هنر به جهات متعددی میراثی فرهنگی، ملی و تاریخی است. تنوع گسترده فرش به لحاظ طرح، رنگ، اندازه و ابعاد ، رج شمار، نوع بافت و ... آن را متاعی ارزشمند و راهبردی ساخته است. متاعی که با وجود حضور رقبایی چون چین ، افغانستان، پاکستان، هند و ... در عرصه تولید و عرضه فرش های تجاری ساده، ارزان و مشتری پسند، هنوز اصالت و هنر فرش ایرانی در صدر است.
آنچه فرش دستباف ایرانی را از دیگر رقبا ممتاز می کند اصالت و نقش خرد و دستان هنرمند در چرخه ارزش مشتمل بر تأمین و به کارگیری مواد اولیه، خلق طرح های هنری و مدیریت تولید و عرضه ملی آن است.
آشنایی با جغرافیای فرش ، طرح و رنگ های بکار رفته در آن و ارزش های نهفته در این هنر برای هر ایرانی علاقمند به تاریخ و فرهنگ این سرزمین مفید به نظر می رسد.
موسسه آموزشی تحقیقاتی آوای طبیعت پایدار برای نیل به اهداف آموزشی و فرهنگی خود در صدد است تا با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد هر چه بیشتر با ارزش های این مرز و بوم دست در دست هم به حفظ و احیای آن کمک کنیم .