کارگاه آموزشی عکاسی از حیات وحش

این کارگاه در پاییز 1389 توسط آقای سید بابک موسوی عکاس بنام حیات وحش در محل موسسه آوای طبیعت پایدار برگزار گردید. در این کارگاه دو روزه فراگیران با کارکردهای مختلف انواع دوربین ها به ویژه در ارتباط مستقیم با قابلیت های دوربین در عکاسی از حیات وحش، انواع تجهیزات دوربین، انواع فنون نوردهی، سرعت شاتر و درجه حساسیت ها، فنون و روش های نزدیک شدن به حیات وحش مخصوصا پرندگان، شیوه های جلب آن ها برای عکاسی بهتر و نیز رفتارهای حیات وحش که در عکسی از آن ها اهمیت می یابد، آشنا شدند.

این کارگاه آموزشی با هدف آشناسازی علاقمندان به عکاسی از حیات وحش و فنون آن و نیز ایجاد انگیزه برای تبدیل شدن آنان از یک عکاس ناآشنا به عکاس آماتور و در مرحله بعد با پیگیری و فعالیت بیشتر از یک عکاس آماتور به حرفه ای و سوق دادن آن ها به یک فعالیت موثر و حرفه ای در جهت حفاظت از حیات وحش برگزار گردید.
در پی برگزاری این کارگاه تعدادی از فراگیران، عکاسی از حیات وحش را به صورت جدی تری دنبال کردند و سفرهایی برای عکاسی از حیات وحش برنامه ریزی و اجرا نمودند.