کارگاه آموزشی آشنایی با نجوم

کارگاه آموزشی آشنایی با نجوم

آسمان و نجوم از مباحث مورد توجه علاقمندان به طبیعت محسوب می شود. در سفرهای طبیعت گردی یکی از فعالیت های جذاب برای مخاطبان این گونه سفرها تماشای آسمان است.
عکاسی از آسمان نیز از سرگرمی های جذاب برای این گونه افراد می باشد.

به منظور ارتقاء آگاهی و شناخت علاقمندان به طبیعت نسبت به نجوم و شیوه های حرفه ای و نیمه حرفه ای رصد آسمان، موسسه آوای طبیعت پایدار کارگاههای آموزشی آشنایی با آسمان و نجوم به زبان ساده را برگزار می نماید. تاکنون مدرس این کارگاه جناب آقای بابک امین تفرشی بوده اند.
ایشان با ارائه توضیحاتی کلی و به زبان ساده در مورد آسمان، به اهمیت و ارزش عکاسی از آسمان اشاره می کنند. عکاسی از آسمان شب در مکان های تاریخی و باستانی از دیگر موضوعاتی است که در این کارگاه به آن پرداخته می شود.
این فعالیت در قالب پروژه ای به نام
TWAN که به همکاری یونسکو و همکاری و مشارکت ایشان پایه ریزی و اجرا شده است، همواره باعث ایجاد انگیزه و علاقمندی دوستداران طبیعت به موضوع آسمان شب بوده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه مذکور می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید.
www.twanight.org