کارگاه آموزشی سه روزه ویژه راهنمایان کوهستان
استان لرستان-خرم آباد-بهمن 1387

این کارگاه آموزشی بنا به درخواست راهنمایان کوه استان لرستان و با حمایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان در شهر خرم آباد اجرا شد. در این دوره مباحثی مانند آشنایی با مبانی اکوتوریسم، آشنایی با مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست، آشنایی با حیات وحش از جمله پستانداران و پرندگان استان، آشنایی با اکوسیستم های مختلف استان از جمله اکوسیستم کوهستانی، جغرافیای گردشگری، آشنایی با فنون راهنمایی تور مورد تأکید قرار گرفت.
با توجه به کوهستانی بودن منطقه لرستان و وجود گردشگرانی برای بازدید از مناطق کوهستانی مثل اشترانکوه، آبشارهای شوی، بیشه و غار لوان و دریاچه گهر و .... اکثر راهنمایان استان در حوزه طبیعت گردی و اکوتوریسم راهنمایان کوهستان هستند، لذا آموزش اصول اکوتوریسم به آن ها در این دوره تأکید گردید و بسیاری از مباحث نیز جنبه بحث و تبادل نظر داشت.
همچنین در این دوره فراگیران به اتفاق یکی از اساتید از یک موزه تاریخ طبیعی در شهر خرم آباد بازدید به عمل آوردند. از مباحث مهم این دوره فنون راهنمایان تور بود که به راهنمایان روش های صحیح ارتباط با گردشگران به ویژه در حوزه طبیعت را آموزش می داد و راهنمایان را قادر می ساخت که در شرایط خاص و حساس چگونه تور را هدایت کنند.
همچنین راهنمایان با اهمیت توجه به کدهای رفتاری در اکوتوریسم آشنا شدند. در پایان با کمک فراگیران دوره کدهای رفتاری گردشگران و بازدیدکنندگان استان با توجه به حساسیت ها و ظرافت های جامعه میزبان، طراحی و ثبت شد.