آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

رزومه اساتید

سفرهای آموزشی

سفر آموزشی آشنایی با حشرات

در سفر آموزشی آشنایی با حشرات و پروانه های ایران استاد درس در طول مسیر در مورد پوشش گیاهی و جانوردی و اقلیم منطقه توضیح می دهد. پس از رسیدن به محل مورد نظر فراگیران به چند گروه تقسیم می شوند و به جمع آوری نمونه انواع حشرات می پردازند.

   ​           

از تجارب جالب این سفر به ویژه برای بانوان دوره تجربه لمس حشرات است که به گفته خود آنها یکی ازدستاوردهای مهم این سفر محسوب می شود.

   
     
    
 

سفر آموزشی آشنایی با پرندگان ایران

بسته به فصل، مناسب ترین مکان انتخاب می شود. پیش از اجرای سفر آموزشی مانند روال اکثر موضوعات درسی دوره،کلاس تئوری برگزار می گردد و فراگیران با آمادگی کافی در سفر حضور پیدا می کنند.در طی سفر تلاش می گردد تا شناسایی پرندگان و مباحث علمی به شیوه های ملموس و لذت بخش آموزش داده شود.
هر یک از فراگیران نام پرنده موجود در لیست پرندگان منطقه مورد بازدید که احتمال مشاهده آن وجود دارد را انتخاب می کنند و مشخصات و ویژگی های آن را به خاطر می سپارد و هنگام معرفی خود در مورد ویژگی آن پرنده نیز توضیح می دهد.

 
 

 

استقرار در طبیعت
در این سفر فراگیران آموخته های خود در کلاس تئوری را تمرین می کنند.
 


 

 

سفر آموزشی گیاهان

در این سفر آموزشی فراگیران با عکاسی از نمونه های گیاهی و گاها جمع آوری بخش هایی از گیاهان از نزدیک با ویژگی های گیاهان در طبیعت آشنا می شوند.آشنایی با خزندگان و دوزیستان

در این سفر فراگیران با نحوه نزدیک شدن به خزندگان اشنا می شوند.
همچنین به تفاوت بین مارهای سمی ، نیمه سمی و غیر سمی پی می برند و از سایر مواردی که گاها ترس و اضطراب نسبت به خزندگان را منجر می شود آگاهی پیدا می کنند، این موضوع به میزان قابل توجهی ترس هایشان را کاهش می دهد و لذت از طبیعت را برای آنها دوچندان می سازد.
سفر زمین شناسی

در این سفر نیز مانند سایر سفر ها فراگیران دوره کنجکاوانه در طبیعت حضور پیدا می کنند و با توضیحات دقیق و کامل استاد درس آموخته هایشان افزایش می یابد. مبحث زمین شناسی و جاذبه های ژئوتوریستی از موضوعاتی است که همواره در همه اقلیم ها و زیستگاه های مختلف سووال برانگیز است. در این سفر فراگیران پاسخ بسیاری از پرسش های خود را دریافت می کنند.


سفرهای آموزشی فرصت مغتنمی است برای تعامل با جامعه بومی و تبادل اطلاعات