آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

رزومه اساتید

رزومه اساتید

نام اساتید به ترتیب حروف الفبا:

اساتید دوره راهنمایان طبیعت گردینیما آذری
اکوسیستم های ایران
دریافت رزومه

افسانه احسانی
اکوتوریسم و فنون راهنمایان تور
دریافت رزومه

پرویز بختیاری
آشنایی با پرندگان ایران
دریافت رزومه

مهدی تاجیک
روحیات ملل آلمانی
دریافت رزومه

امیر توکلی
زمین شناسی
دریافت رزومه

جلیل چرخیان
روحیات ملل انگلیسی و امریکایی
دریافت رزومه

کوشا داب
آشنایی با اکوسیستم های ساحلی و دریایی ایران
دریافت رزومه

مرتضی دزفولی
آشنایی با کوه ها و غار های ایران
دریافت رزومه

مهناز رود
فنون راهنمایان تور (شعبه اکباتان)
دریافت رزومه

محمدرضا ریشه چی
لوازم سفر
دریافت رزومه

بهرام زهزاد
آشنایی با گیاهان ایران
دریافت رزومه

ابوالقاسم ساسان
فن بیان
دریافت رزومه

کامران کشیری
آشنایی با پستانداران
دریافت رزومه

کامران کمالی
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
دریافت رزومه

سهراب گودرزی
روحیات ملل ایتالیایی
دریافت رزومه

علیرضا نادری
آشنایی با حشرات
دریافت رزومه

مهدی نبی یان
عکاسی
دریافت رزومه

جلال نصیریان
الگوهای رفتاری
دریافت رزومه

حسین برهان
زبان تخصصی (شعبه یوسف آباد)
دریافت رزومه

سعید صبور
فنون و مهارت استقرار در طبیعت (شعبه یوسف آباد)

سالار موسوی
آشنایی با نجوم

امیرحسین خالقی
اکولوژی و حفاظت

مهسا مطهر
اصول فن بیان

میثم امامی
اصول تفسیر میراث

محمدحسین یزدانی
قوانین و مقررات گردشگری

علی چراغی
شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

سپهر هاشم زاده
فنون و مهارت تورگردانی (شعبه یوسف آباد)
دریافت رزومه

شاهین سبحانی
زبان تخصصی (شعبه اکباتان)

آیدا اجدری
الگوهای رفتاری (شعبه اکباتان)

مجید اسکندری
آشنایی با گیاهان (شعبه اکباتان)

اساتید دوره راهنمایان ایران گردی و جهان گردینیما آذری
جغرافیای گردشگری
دریافت رزومه

ژاله ابراهیمی
آشنایی با موزه ها
دریافت رزومه

افسانه احسانی
اکوتوریسم
دریافت رزومه

مهدی تاجیک
روحیات ملل آلمانی
دریافت رزومه

جلیل چرخیان
فنون راهنمایان تور و روحیات ملل انگلیسی و آمریکایی
دریافت رزومه

ابوالقاسم ساسان
فن بیان
دریافت رزومه

علی صدر نیا
زبان تخصصی
دریافت رزومه

جلال نصیریان
الگوهای رفتاری
دریافت رزومه

حسین عبادتی زیارتی
امداد و کمک های اولیه
دریافت رزومه

فرزانه علیپور
هنرهای سنتی
دریافت رزومه

سهراب گودرزی
روحیات ملل ایتالیایی
دریافت رزومه

آرش نور آقایی
میراث فرهنگی
دریافت رزومه

رضا نوری
تاریخ و اماکن و معماری ایران
دریافت رزومه

اشکان بروج
شناخت صنعت گردشگری
دریافت رزومه

علی چراغی
شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

علیرضا عالم نژاد
تاریخ معاصر

محمدحسین یزدانی
قوانین و مقررات گردشگری

میثم امامی
اصول تفسیر میراث

مهسا مطهر
اصول فن بیان