آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

رزومه اساتید

آموزش

 

آموزش مهمترین رکن و ابزار برای ارتقاء گردشگری در حوزه های مختلف به ویژه طبیعت و فرهنگ است. از آنجایی که موسسه آوای طبیعت پایدار اصالتا در زمینه آموزش و فرهنگ سازی گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیت می کند، دوره های آموزشی مختلفی برگزار می نماید.
این دوره ها شامل دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی و دوره آموزشی راهنمایان ایران گردی و جهان گردی و همچنین راهنمایان محلی است.
علاوه بر این، کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران زمین از دیگر آموزش های این موسسه محسوب می شود.

 

هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء سطح آگاهی دست اندرکاران و مخاطبان صنعت گردشگری به ویژه در حوزه اکوتوریسم و محیط زیست، آشنایی با پتانسیل های گردشگری ایران، مفاهیم خاص و مبانی اکوتوریسم(Ecotourism)، توسعه پایدار (Sustainable Tourism)و گردشگری مسئولانه(Responsible Tourism) است.
همچنین در این دوره ها تلاش می گردد مخاطبان را با شاخه های مختلف اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی آشنا سازد و راه ها و روش های رشد این صنعت را به آن ها آموزش دهد.
با این که نخستین هدف از برنامه ریزی و اجرای این دوره ها آموزش راهنمای تور(تورلیدر) است، در حین این آموزش ها فراگیران با تاریخ، فرهنگ و طبیعت ایران آشنا می شوند و نسبت به کشور خود نگرشی جامع و منطقی پیدا می کنند. بسیاری از ثبت نام کنندگان در این دوره ها قصد دارند کشور خود را بهتر بشناسند و در جستجوی رسیدن به راه هایی جهت حفظ ارزش های طبیعی و فرهنگی خود هستند.