پروژه ها

ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز

هنر برای حفاظت

شناسنامه عشایر استان تهران

تجهیز اکوتوریستی شیب دراز

ساماندهی نوروزی شیب دراز

پروژه های مشترک

پروژه تلاش برای کاهش فشار بر جمعیت دلفین ها در آبهای جزیره هنگام

این پروژه توسط موسسه حیات وحش پارسیان و با همکاری بخش کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP/GEF/SGP در حال انجام است و موسسه اوای طبیعت پایدار با موسسه حیات وحش پارسیان همکاری دارد.

"کمتر از یک دهه از از توجه گردشگران به جزیره هنگام می گذرد. امید زیادی که با ورود این معیشت نوظهور برای بهبود کیفیت زندگی مردم به وجود آمده بود هیلی زود به نگرانی مبدل شد. استقبال زیاد گردشگران در دوره کوتاه از سال فشار زیادی را بر مردم و طبیعت آسیب پذیر جزیره هنگام وارد کرد، به طوری که اکنونگردشگری پایدار با خطر روبروشده است. تعداد زیاد بازدید کنندگان و قایق های محلی که برای نشان دادن دلفین ها با هم رقابت می کنند آسیب زیادی به آن ها وارد کرده اند.به طوری که هر گله از دلفین ها تعدادی باله پشتی آن ها توسط پروانه قایق های موتوری قطع شده است.

در این راستا پروژه مذکور با انجام فعالیت های آموزشی و زمینه سازی جهت حضور صحیح گردشگر در جزیره هنگام راههایی جهت دستیابی به دستاوردهای زیر فراهم ساخته است:
 
- آگاهی مردم جزیره هنگام نسبت به ارزش های طبیعی و فرهنگی متعلق به خود و لزوم حفاظت
- توانمند شدن مردم جزیره جهت اجرای تورهای طبیعت گردی پایدار
- کاهش فشار توریسم بر دلفین ها بوسیله تغییر در برنامه تورهای موجود
- تعیین ضوابط و محدودیت های بازدی و صید که با مشارکت خود مردم تدوین شده باشد
-تشکیل تشکل مردم نهاد برای نظارت بر فعالیت های توریسم
- آگاه سازی بازدیدکنندگان نسبت به اهمیت رعایت موازین توریسم مسئولانه"


برگرفته از خبرنامه موسسه حیات وحش پارسیان