پروژه ها

ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز

هنر برای حفاظت

شناسنامه عشایر استان تهران

تجهیز اکوتوریستی شیب دراز

ساماندهی نوروزی شیب دراز

پروژه های مشترک

پروژه تکمیلی اکوتوریسم روستای شیب دراز ادامه حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی و ساماندهی اکوتوریسم در نوروز

این پروژه یکی از پروژه های تکمیلی در جنب پروژه اکوتوریسم شیب دراز است که به صورت مستقل تعریف شده است. این پروژه دو بخش دارد: بخش اول مربوط به ادامه پروژه حفاظت از لاک پشت هاست و بخش دوم مربوط به ساماندهی نوروزی جریان گردشگری و اکوتوریسم در محل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز است. این پروژه در سال 2008(1387)آغاز شد.

بخش اول- ادامه پروژه حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی:

در سال 2007(خرداد 1386) پروژه حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی که از سال 2001آغاز به کار کرد پایان یافت. پس از آن پروژه اکوتوریسم از سال 2007 فعالیت خود را آغاز نمود.  

پروژه اکوتوریسم به منظورحمایت از پروژه حفاظت از لاک پشت ها و جهت کاهش اثرات منفی حضور

گردشگران تعریف شد بنابراین این دو پروژه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.با مذاکراه میان مسوولین پروژه، شورای اسلامی روستای شیب دراز و انمایندگان بخش کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد مقرر گردید به مدت 3 سال و تا پایان پروژه اکوتوریسم، پروژه حفاظت با حمایتSGP ادامه یابد تا درآینده به خودکفایی برسد. به این منظور تیم های حفاظتی هرسال از اسفند تا تیرماه سال آینده به مدت 5 ماه تشکیل شد. این تیم 7 نفره شامل 5 نفر که در طی شب برای یافتن تخم های لاک پشت و شمارش آن ها، حفاظت از ساحل، اندازه گیری لاک پشت،گشت زنی در سایر سواحل که احتمال تخم گذاری وجود دارد و.... و 2 نفر برای کشیک روزانه ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بازدید کنندگان، رهاسازی بچه لاک پشت ها پس از خروج از تخم و... انجام وظیفه می کنند.

 

بخش دوم- ساماندهی نوروزی جریان گردشگری درساحل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی:

باتوجه به معرفی شدن پروژه حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی و افزایش حضورگردشگر در روستا و مصادفشدن این پدیده با تعطیلات نوروز و سفرهای نوروزی وافزایش تقاضا از سوی بازدیدکنندگان ونیاز به خدمات رسانی ، ساماندهی فعالیت های اکوتوریستی در روستا و کسب درآمدهای پایدار از جریان گردشگری برای ایجادگردش پایدار اقتصادی و تامین هزینه های حفاظت، این پروژه تعریف شد. هر سال دو تیم حفاظتی در

طی 15 روز ایام نوروزبه خدمات رسانی در ساحل می پردازند. این تیم بومی هریک وظایف مشخصی مانند مدیریت محل پارک اتومبیل ها و نصب چادرهای مسافرتی، مدیریت ساحل محدوده تخم گذاری لاک پشت، راهنمایی بازدیدکنندگان،کنترل سکوی بازدیدکنندگان، اطلاع رسانی و ارائه بروشور،فروش بلیط مشاهده لاک پشت و... دارند. در آغاز و در طول اجرای پروژه به طور مرتب، جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی برای اعضای گروه برنامه ریزی و اجرا گردید.