پروژه ها

ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز

هنر برای حفاظت

شناسنامه عشایر استان تهران

تجهیز اکوتوریستی شیب دراز

ساماندهی نوروزی شیب دراز

پروژه های مشترک

پروژه تجهیز سایت لاک پشت های پوزه عقابی جزیره قشم-روستای شیب دراز

این پروژه نیز از پروژه های تکمیلی در جنب پروژه اکوتوریسم شیب دراز است که در راستای کمک به پیشرفت این پروژه طراحی شده است. با توجه به این که پروژه اکوتوریسم برپایه فعالیت های مشارکتی ، ساماندهی و مدیریت پایه گذاری شده است، نیازبه تجهیز ، احداث و یا خرید لوازم و امکانات دارد. این پروژه در سال 2009 توسط بخش کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل متحدUNDP/GEF/SGP تصویب شد و آغاز به کار نمود.


 

در این پروژه فعالیت های زیر انجام شد:


- مکان یابی و ایجاد فضاهای لازم برای کمپ تیم محیط زیست
- طراحی و تجهیز غرفه اکوتوریسم
- برگزاری نمایشگاه عکس 
- ارائه فرم های اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان
- چاپ عکس و بروشور
- خرید دوربین عکاسی برای شورا جهت عکاسی از فعالیت های پروژه
- تدارک امکانات لازم برای گشت شبانه اعضای تیم بومی
- تهیه لباس های متحدالشکل برای هریک از اعضای تیم محیط زیست و اکوتوریسم
- تهیه تجهیزات لازم جهت پخش فیلم مستند حفاظت از لاک پشت پوزه عقابی
- چاپ و تکثیر بلیط های ویژه تماشای لاک پشت پوزه عقابی ، پارکینگ و....