فصل کوچ عروسک‌های «تاجمیر»

حالا دیگر «دوتوک» با آن چشمان دکمه‌ای و تنی پارچه‌‌پیچ، شناسنامه روستای «تاجمیر» سربیشه در خراسان جنوبی است.

متن کامل در لینک زیر:

http://www.pishkhaan.net/news/58953/?t=%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DA%A9%D9%88%DA%86%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B1%C2%BB&utm_campaign=newsdetails&utm_source=page_map&utm_medium=Iran

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش