جلسه دهم از نشست های توسعه محلی در ایران:

مدیریت مقاصد گردشگری؛ تجربه موسسه آوای طبیعت پایدار    یکشنبه،25تیر،دانشگاه شریف،16تا19

نشست "مدیریت مقاصد گردشگری" در ادامه سلسله نشست‌های "توسعه محلی در ایران" برگزار خواهد شد.

برنامه‌ریزی فرایندی است دربرگیرنده انتخاب یک آینده مطلوب از میان طیفی از گزینه‌ها و انتخاب‌ها برای یک موضوع و قرار دادن خط‌مشی‌ها در ساختاری که به حصول نتیجه مطلوب منجر شوند. هر مقصد اکوتوریسم نیازمند یک طرح است که در آن نحوة اجرا و مدیریت فعالیت اکوتوریستی تعریف می‌شود. این طرح از خلال یک فرایند برنامه‌ریزی حاصل می‌شود. بر این اساس برنامه‌ریزی برای یک مقصد اکوتوریسم قدم اولیه و ضروری است که قبل از انجام یک پروژة اکوتوریستی به‌قصد تحقق بخشیدن به رسالت و مزایای بالقوه‌ای که برای اکوتوریسم تعریف می‌شود، انجام می‌‌پذیرد این فرآیند که قبل از معرفی یک منطقه به عنوان مقصد گردشگری لازم است به درستی اجرا شود پروژه مدیریت مقصد گردشگری نام دارد . در این نشست به مراحل و گام های اینگونه پروژه ها و الگوهای عملی آن با حضور مدیر عامل و رییس هیئت مدیره موسسه آوای طبیعت پایدار خواهیم پرداخت.

هزینه ناچیز درنظر گرفته شده برای ثبت نام، صرفا جهت به دست آوردن آمار دقیقی از شرکت کنندگان و نیز پوشش هزینه های پذیرایی و برگزاری جلسه است.

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با سعید شایان (shayan_saeed@yahoo.com و یا شماره تلگرامی 09355421292) ارتباط بگیرید.


 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/04/20