اخبار

آرشیو خبر ها

بازدید از موزه ایران باستان

بازدید آموزشی موزه ایران باستان با آقای صدرنیا در تاریخ 92/6/8
برگزار خواهد شد.
در صورت تمایل با موسسه تماس بگیرید.
تلفن: 88978437

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/7/5