اخبار

آرشیو خبر ها

به علت همزمانی گردهمایی مردادماه با ماه مبارک رمضان جلسه این ماه برگزار نخواهد شد

دوستان گرامی و همراهان محترم کانون گردشگری مسئولانه آوای طبیعت پایدار

با توجه به همزمانی گردهم آیی مرداد ماه کانون گردشگری مسئولانه با ماه مبارک رمضان و مخصوصا تعطیلی ایام شب احیا ( قدر )، این ماه جلسه گردهمآیی برگزار نمی گردد و جلسه بعدی در اولین دوشنبه ماه شهریور خواهد بود.با احترام

موسسه آوای طبیعت پایدار

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/5/6