اخبار

آرشیو خبر ها

آزمون جامع هماهنگ دوره های آموزشی گردشگری

آزمون جامع هماهنگ دوره های آموزشی گردشگری در تاریخ جمعه 3 خرداد 92 برگزار شد
تعداد 45 نفر از دوره راهنمایان طبیعت گردی و 20 نفر از راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی موسسه آوای طبیعت پایدار در این آزمون شرکت کردند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1392/3/4