اخبار

آرشیو خبر ها

بازدید از کاخ موزه گلستان برگزار شد

بازدید از کاخ موزه گلستان به همراه استاد ابوالقاسم ساسان و فراگیران دوره راهنمایان ایران گردی و جهان گردی موسسه آوای طبیعت در تاریخ جمعه 91/12/18 برگزار شد.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/12/20