اخبار

آرشیو خبر ها

دعوت

به مناسبت سالروز تأسیس کمیته ملی طبیعت گردیبا شرکت نخبگان و فرهیختگان بخش خصوصی طبیعت گردی


و مسئولین سازمانهای عضو کمیته ملی طبیعت گردی

و با حضور جناب آقای مهندس موسوی معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه دولتاز ساعت 9 الی 12 صبح روز سه شنبه 23 اسفند 90

در سالن همایش موزه ملی ایران واقع در خیابان سی تیر

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/7/23