اخبار

آرشیو خبر ها

مصاحبه زبان انگلیسی سازمان میراث فرهنگی

مصاحبه زبان انگلیسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 15 الی 24 آبان ماه 1391 در موسسه آوای طبیعت پایدار برگزار شد.

مصاحبه زبان انگلیسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در تاریخ 15 الی 24 آبان ماه 1391 با شرکت 568 فراگیر راهنما(طبیعت گردی، ایرانگردی و جهانگردی)و 470 فراگیر مدیریت فنی در موسسه آوای طبیعت پایدار توسط نمایندگان سازمان برگزارشد.

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موسسات برگزار کننده دوره های کوتاه مدت جهان گردی اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است این آزمون هرسال دوباربرگزار می گردد.
علاوه برآن برای شرکت متاخرین در این آزمون تاریخی از سوی سازمان تعیین می گردد و از طریق موسسات آموزشی اطلاع رسانی خواهد می شود.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/9/30