اخبار

آرشیو خبر ها

کلاس آمادگی برای مصاحبه زبان

کلاس آمادگی برای مصاحبه زبان
زمان 19/8/91 جمعه ساعت 8 تا 11 صبح
فراگیران برای شرکت در مصاحبه زبان می توانند در این کلاس ثبت نام کنند
هزینه: 17000 تومان

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/8/11