اخبار

آرشیو خبر ها

کارگاه آموزشی عمومی روستاگردی روستاهای هدف گردشگری در گازرخان قزوین برگزار شد.

کارگاه آموزشی عمومی روستاگردی ویژه روستاهای هدف گردشگری که پس از برگزاری اولین همایش توسعه پایدار در روستاگردی مهرماه 1391 در هتل المپیک تهران، برای سطح آموزشهای عمومی روستاگردی در 16 آبان 1391 در روستای گازرخان الموت قزوین برگزار گردید. این کارگاه به نوعی افتتاحیه کارگاه های آموزشی عمومی روستاگردی در سطح کشور محسوب می شود که استان قزوین به عنوان پیشگام، برگزار کننده اولین کارگاه در این سطح بود. این برنامه آموزشی با شرکت نزدیک به 30 نفر از دهیاران و مقامات محلی از جمله اعضای شوراهای روستاهای هدف گردشگری و نیز روستاهای با ظرفیت و دارای پتانسیل گردشگری استان قزوین در محل خانه معلم روستای گازرخان الموت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین و با هماهنگی و مشارکت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) برگزار شد .موسسه آوای طبیعت پایدار به عنوان مشاور علمی در انتخاب مطالب علمی و نیز هماهنگی موضوعات و اساتید و نظارت علمی بر دوره با سازمان های مذکور همکاری داشته است.
موضوعات کارگاه آموزشی روستای گازرخان مبانی گردشگری روستایی ، بررسی موضوع مشارکت در گردشگری جوامع محلی، اثرات مثبت و منفی گردشگری روستایی، مباحث مربوط به سرمایه گذاری در روستاگردی، بررسی نمونه های داخلی و خارجی در روستاگردی و ... بود.
سخنرانان کارگاه فوق آقای فیاضی دبیر کمیته ملی اکوتوریسم، آقای محمدی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، جناب آقای مهندس سخایی از بخش سرمایه گذاری سازمان، آقای مهندس نیما آذری، خانم مهندس اسکندری و خانم خلیلی از استان قزوین بودند. در این کارگاه خبرنگاران حوزه گردشگری نیز حضور داشتند.


تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/10/11