اخبار

آرشیو خبر ها

کسب و کارپایدار برای جوامع روستایی در محدوده پروژه بین المللی احیای اراضی تخریب یافته در حوزه آبخیز سرایان خراسان جنوبی

چند روزی در دیار زعفران و زرشک‌، فرهنگ و اصالت‌

در آذر ماه سال 96 همراه با جمعی از عاشقان ایران‌

با هدف امکان سنجی گردشگری پایدار در منطقه سرایان و قائن‌

هدف پروژه: ایجاد کسب و کارپایدار برای جوامع روستایی در محدوده پروژه بین المللی احیای اراضی تخریب یافته در حوزه آبخیز سرایان خراسان جنوبی است‌‌ ‌. این طرح توسط سازمان ملل متحد(دفتر فائو )حمایت می شود و زیرنظر سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری (دفتر بیابان) و توسط آوای طبیعت پایدار اجرا میگردد

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/09/08