اخبار

آرشیو خبر ها

همایش دهیاران سراسر کشوردر هتل المپیک برگزار شد

همایش دهیاران سراسر کشوردر روز 10 مهر به مناسبت هفته جهان گردی در هتل المپیک تهران برگزارشد
این همایش با همکاری اداره کل طبیعت گردی و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضورحدود 600 نفر از علاقمندان به فعالیت های روستاگردی برگزار شد. هدف از این همایش تبیین مبانی گردشگری روستایی به منظور سیاست گذاری بهینه در زمینه توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری بود. مخاطبان این همایش نمایندگان روستاها از جمله دهیاران، شوراهای روستایی و سایر ذی نفعان 151 روستای هدف گردشگری در این حوزه بودند.
موسسه آموزشی پژوهشی آوای طبیعت پایدار با تکیه برتجربه برگزاری حداقل 5 همایش آموزشی ملی در زمینه طبیعت گردی به عنوان مشاور علمی همایش مذکور و همچنین عضو شورای آموزشی اداره کل طبیعت گردی در انتخاب موضوع سخنرانی ها، هماهنگی بین مباحث و تدوین منابع آموزشی مشارکت داشت

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/8/29