اخبار

آرشیو خبر ها

اولین همایش و کارگاههای آموزشی اقامتگاههای بوم گردی ایران و گردشگری پایدار در خانه نقلی کاشان برگزار شد

اولین همایش و کارگاههای آموزشی اقامتگاههای بوم گردی ایران و گردشگری پایدار در خانه نقلی کاشان برگزار شد . ‌در پی اعلام مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سال ۲۰۱۷ را به عنوان سال" گردشگری پایدار ، ابزاری برای توسعه" اعلام کرده و همه کشورهای عضو UNWTO فعالیتهایی ترویجی ، علمی ، آموزشی و اجرایی را حول شعار گردشگری پایدار برنامه ریزی و اجرا می‌نمایند و در پی تشکیل کمیته گردشگری ‌پایدار معاونت گردشگری ، و به پیشنهاد اکبر رضوانیان دبیر انجمن اقامتگاههای بوم گردی ایران و هماهنگیهای موسسه آوای طبیعت پایدار به عنوان مجری بخش آموزشی و کارگاهها ،  دوشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۶  همایش اقامتگاههای بوم‌گردی و گردشگری پایدار در خانه نقلی و خانه دوست کاشان برگزار گردید . ‌این گردهم آیی با حضور بیش از ۱۶۰ نفر از مدیران اقامتگاههای بوم گردی کشور ، اصحاب گردشگری ، کارشناسان و علاقمندان گردشگری و مقامات برگزار شد . ‌در کارگاههای آموزشی این همایش ، نیما آذری ،افسانه احسانی ، آرش نورآقایی ، اشکان بروج و پورنگ پورحسینی در کنار اکبر رضوانیان و کیارش اقتصادی به بیان مطالب و ارائه موارد آموزشی و بیان تجربیات پرداختیم . ‌همچنین بابک مغازه ای نیز در این همایش کارگاهی را برای ارائه و تشریک تجربیات برگزار نمود . ‌

امید است این همایش و مطالب آموزشی آن بتواند موجب ارتقای کیفیت اقامتگاههای بوم گردی ایران در کنار ارتقای موضوع  گردشگری پایدار مطابق اهداف سال گردشگری پایدار سازمان ملل متحد شود . ‌

با تشکر ویژه از آقای رضوانیان و تیم اجرایی خانه نقلی و مسئولین بخش بازاریابی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، کمیته گردشگری پایدار ، کمیته توافقهای ملی گردشگری و دفتر مطالعات آموزش گردشگری که ما را در برگزاری این همایش و کارگاههای آموزشی آن  یاری کردند . ‌

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/06/20