اخبار

آرشیو خبر ها

جایگاه آموزش در زنجیرۀ توسعه روستایی

جایگاه آموزش در زنجیرۀ توسعه روستایی

چهارشنبه و پنجشنبه هفته قبل 11 و 12 مرداد 96 به دعوت آقای کرمی از فعالین گردشگری و آموزش کرمانشاه، در دورۀ آموزش و ظرفیت سازی گردشگری روستایی، به قصد اشتغال در منطقه اورامانت لهون کرمانشاه (پاوه و روستاهای اطراف) شرکت کردیم و به ارائه مطلب و تجربیات پرداختیم.خود آقای کرمی نیز مدرس دیگر این کارگاه آموزشی بودند.

این دوره در پی نیاز به اشتغالزایی در روستاهای کشور و افزایش موج بیکاری در استان ها، به صورت پایلوت در استان کرمانشاه برگزار شد و هدف آن آموزش و ظرفیت سازی در موضوع ایده سازی تا اجرای فعالیت‌های اشتغالزایی گردشگری با تاکید بر اصول توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی بود.

موضوعاتی که در این کارگاه ارائه شد، عبارت بودند از: آشنایی با اصول گردشگری روستایی، مشارکت جوامع محلی، اصول تفسیر میراث و پتانسیل های روستایی، روند مدیریت مقاصد گردشگری روستایی و طریقه برندسازی و بازاریابی در مقیاس محلی و روستایی.

اما نکته مهم این است که آموزش، به خودی خود هرگز قادر به توانمندسازی و ظرفیت سازی عملیاتی جوامع محلی نیست، بلکه آموزش نیز خود یک حلقه از مجموعه زنجیرۀ مدیریت مقاصد گردشگری روستایی و در حقیقت ابزاری در یک فرایند مدیریتی است که منجر به توان افزایی و توانمندی جوامع محلی می‌گردد.

خوشبختانه، در استان کرمانشاه (که خود متاسفانه دومین استان در معضل بیکاری در کشور است) هم نیروی انسانی با ظرفیت و قوی و امید بخش به عنوان سرمایه اجتماعی وجود دارد و هم پتانسیل های فرهنگی، میراث نا ملموس، مردم شناسی و طبیعت و صنایع دستی در حد خوبی موجود است و هم مسئولینی علاقمند و آگاه دارد که می توان برای پایلوت شدن فعالیت های مدیریت روستایی در قالب یک فرایند توسعه ای به آنها تکیه کرد .

امید است گردشگری در استان و مخصوصاً اورامانت لهون کرمانشاه، به شکل درست و اصولی ساماندهی شود و در مراحل بعد و پس از ظرفیت سازی نیروی انسانی، به بازارهای هدف معرفی گردد تا در این خطه پرپتانسیل از ایران، شاهد تخریب های رایج گردشگری ناپایدار نباشیم.

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/05/16