اخبار

آرشیو خبر ها

نشست خانه پرویندر روز پنجشنبه 5 مرداد 1396 نشست خانه پروین با مشارکت اعضای تیم داوطلب آوای طبیعت پایدار و نمایندگان ایکوم و برخی اعضای انجمن بوم و هنر،با هدف بررسی چشم انداز آینده عروسکهای بومی ایران و اقدامات پیش رو به ویژه در حوزه بین المللی انجام شد.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/05/07