اخبار

آرشیو خبر ها

نشست تخصصی مدیریت مقاصد گردشگری در دانشگاه شریف

نشست تخصصی بررسی موضوع روند پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری و مشارکت جوامع محلی در پژوهکده دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

عصر روز یکشنبه 25 تیر 1396 و با همت کارگروه توسعه محلی در پژوهشکده سیاستگزاری علم، فن آوری صنعت دانشگاه صنعتی شریف، نشستی برگزار شد که در آن علاقمندان به موضوع مشارکت های محلی، توسعه روستایی و کارآفرینی و گردشگری پایدار جهت بررسی روند پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری دور هم آمدند. در این نشست 3 ساعته، نمایندگان موسسه آوای طبیعت پایدار متشکل از آقای نیما آذری و آقای محسن گل عنبری به بیان تجربیات خود و موسسه در زمینه جوامع محلی پرداختند.

در بخش اول، آقای نیما آذری، ضمن شرح مراحل و متدولوژی پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری، کلیدواژه های مهم این فرایند مانند شورای دست اندرکاران، نقش تشکیل نهاد محلی گردشگری، ظرفیت تحمل، زونینگ و جانمایی کاربریها در سایت های روستایی، نقش و فرایند تاسیس صندوق خرد روستایی و نحوۀ بازاریابی در گردشگری روستایی را شرح دادند و نیز به بیان جزئیاتی از اثرات فرهنگی، اجتماعی در کار با جوامع محلی و راهکارهای رسیدن به حداکثر بهره وریها و حداقل تعارضات پرداختند و نمونه هایی از فعالیت های ارتقاء گردشگری جوامع محلی و توان افزایی روستایی با استفاده از ظرفیت های گردشگری را شرح دادند.

در بخش دوم نیز آقای محسن گل عنبری، دانش آموخته رشته گردشگری و از فراگیران سابق موسسه، به شرح فعالیت های خود در تأسیس اقامتگاه های محلی در روستای نایبند طبس پرداخته و دغدغه های خود را در ارتباط با تاثیرات گردشگری و نیاز به مشارکت جوامع محلی و توجه به ملاحظات فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی در منطقه و برنامه ریزی هایی که در این زمینه انجام داده اند، بیان نمودند.

این جلسه با پرسش و پاسخ حضار و ارائه کنندگان و بیا دیدگاه ها به پایان رسید.

 

نشست تخصصی بررسی موضوع روند پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری و مشارکت جوامع محلی در پژوهکده دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

عصر روز یکشنبه 25 تیر 1396 و با همت کارگروه توسعه محلی در پژوهشکده سیاستگزاری علم، فن آوری صنعت دانشگاه صنعتی شریف، نشستی برگزار شد که در آن علاقمندان به موضوع مشارکت های محلی، توسعه روستایی و کارآفرینی و گردشگری پایدار جهت بررسی روند پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری دور هم آمدند. در این نشست 3 ساعته، نمایندگان موسسه آوای طبیعت پایدار متشکل از آقای نیما آذری و آقای محسن گل عنبری به بیان تجربیات خود و موسسه در زمینه جوامع محلی پرداختند.

در بخش اول، آقای نیما آذری، ضمن شرح مراحل و متدولوژی پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری، کلیدواژه های مهم این فرایند مانند شورای دست اندرکاران، نقش تشکیل نهاد محلی گردشگری، ظرفیت تحمل، زونینگ و جانمایی کاربریها در سایت های روستایی، نقش و فرایند تاسیس صندوق خرد روستایی و نحوۀ بازاریابی در گردشگری روستایی را شرح دادند و نیز به بیان جزئیاتی از اثرات فرهنگی، اجتماعی در کار با جوامع محلی و راهکارهای رسیدن به حداکثر بهره وریها و حداقل تعارضات پرداختند و نمونه هایی از فعالیت های ارتقاء گردشگری جوامع محلی و توان افزایی روستایی با استفاده از ظرفیت های گردشگری را شرح دادند.

در بخش دوم نیز آقای محسن گل عنبری، دانش آموخته رشته گردشگری و از فراگیران سابق موسسه، به شرح فعالیت های خود در تأسیس اقامتگاه های محلی در روستای نایبند طبس پرداخته و دغدغه های خود را در ارتباط با تاثیرات گردشگری و نیاز به مشارکت جوامع محلی و توجه به ملاحظات فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی در منطقه و برنامه ریزی هایی که در این زمینه انجام داده اند، بیان نمودند.

این جلسه با پرسش و پاسخ حضار و ارائه کنندگان و بیا دیدگاه ها به پایان رسیید.گزارش روزنامه مردم سالاری درباره این نشست در لینک زیر:

http://mardomsalari.net/4367/page/8/17715/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/04/28