اخبار

آرشیو خبر ها

پروژه ترسیب کربن ایران، در بین 10 پروژه (تجربه) موفق آسیا – اقیانوسیه از نگاه سازمان ملل متحد ( یو ان دی پی )

پروژه ترسیب کربن ایران، در بین 10 پروژه (تجربه) موفق  آسیا – اقیانوسیه از نگاه  سازمان ملل متحد ( یو ان دی پی )

اخیراً برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP ، نشریه ای را به چاپ رسانده با نام ده راه حل برای کمک به پیشبرد اهداف SDG در آسیا - پاسیفیک‌ اهداف توسعه پایدار یا The Sustainable Development Goals(SDG) ، مجموعه اهداف در قالب سندی است شامل 17 هدف اصلی و مجموعه ای اهداف ویژه، که نقشه راه بین‌المللی برای رسیدن به توسعه پایدار جهانی با دورنمای سال 2030 در جهان است.

این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده و شامل اصولی چون کرامت، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمولیت اجتماعی، حفاظت از تنوع قومی، فرهنگی، زبانی، محیط زیست و ... می شود.محیط زیست و گردشگری نیز مخصوصاً با تکیه بر پتانسیل ها ومشارکت و نقش آفرینی جوامع محلی، جایگاه ویژه ای در اهداف توسعه پایدار دارند. از این روست که سال 2017 از سوی سازمان جهانی جهانگردی،  سال" گردشگری پایدار ابزاری برای توسعه" شناخته شده و یا موضوع گردشگری پایدار در شعار امسال روز محیط زیست نقش ویژه ای داشته است.در این نشریه،  در منطقه آسیا – پاسیفیک، 10 پروژه (تجربه) موفق، در حوزۀ توسعه پایدار و جوامع محلی معرفی شده که پروژه ترسیب کربن ایران نیز در بین ده تجربه موفق قرار گرفته و موفق به دریافت جایزه از آقای گری لوییز رئیس UNDP در ایران شده است.

بخشی از پروژه بین المللی ترسیب کربن که با حمایت و مشارکت UNDP و با همکاری با سازمان جنگل ها و مراتع انجام گرفته، به موضوع معیشت های مکمل ، احیای عروسک های بومی و توان افزایی جوامع محلی از طریق صنایع دستی با تکیه بر نقش بانوان، در منطقه خراسان جنوبی اختصاص داشته که موسسه آوای طبیعت پایدار مسئول انجام آن بوده است.امید است نتایج این پروژه بتواند هم در ایران و هم در سطح بین المللی، نقش ویژه ای در توسعه پایدار منطقه ای ایفا نماید.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/04/07