اخبار

آرشیو خبر ها

امضای قرارداد موسسه آوای طبیعت پایدار با سازمان فائو در جهت توان افزایی جوامع محلی منطقه کرمان و خراسان جنوبی

موسسه آوای طبیعت پایدار مجری پروژۀ معیشت های مکمل در منطقه ریگان کرمان و سرایان خراسان جنوبی با مشارکت سازمان بین المللی فائو در ایران خواهد بود.

موسسه قراردادی را با سازمان فائو در جهت توان افزایی جوامع محلی منطقه کرمان و خراسان جنوبی در جهت ایجاد کسب و کارهای پایدار ومعیشت های مکمل در راستای کاهش اثرات تخریبی زیست محیطی و مخاطرات طبیعی از جمله بیابان زایی، به امضا رسانده که خود جنبۀ پایلوت برای پروژه های مشابه را دارد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در شانزدهم اکتبر 1945 در قالب یک کارگزار فنی و معتبر جهانی بنیان گذاشته شد. این سازمان وظیفه هدایت اقدامات بین المللی در جهت تحقق امنیت غذایی برای همگان از طریق ارتقاء سطح تغذیه و استانداردهای معیشتی مردم، اطمینان از میزان بهره وری در تولید و توزیع انواع محصولات غذایی و کشاورزی، همراه با بهبود وضعیت روستائیان را بر عهده دارد.

امید است موسسه آوای طبیعت پایدار بتواند با فعالیت و  تلاش خود به این سازمان معتبر در جهت رسیدن به اهداف عالیه خود و نیز کمک به بهبود معیشت پایدار جوامع محلی ایران در کنار حفظ محیط زیست و فرهنگ ،  کمک نماید.

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/03/30