اخبار

آرشیو خبر ها

اجرای کارگاه آموزشی بلد محلی در موسسه میزبان قزوین

به منظور ارتقای سطح علمی و عملی راهنمایان استان قزوین، در روز پنجشنبه 25 خرداد 96 کارگاه آموزشی بلد محلی در منطقه الموت به مرکزیت شهر معلم کلایه  برگزار شد.

این کارگا ه توسط موسسه آموزشی میزبان اجرا شد و شرکت کنندگانی از روستاهای زرآباد، معلم کلایه، اوان و ... حضور داشتند

از خانم افسانه احسانی و آقاي نیما آذری دعوت شد به منظور توان افزایی جوامع محلی این کارگاه را اجرا نمایند.

لزوم توجه به آموزش بلد های محلی به خصوص در سال 2017 که سال گردشگری پایدار ابزاری  برای توسعه نام دارد به شدت احساس می شود.

شرکت در این دوره ها برای همه افراد در سنین مختلف آزاد بوده  و امید است بستری مناسب برای ورود گردشگر و اجرای گردشگری پایدار فراهم گردد.

دوره بلدهای محلی شامل درس های زیر می باشد:

دوره راهنمایان (بلدهای)محلی

 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات میراث فرهنگی و گردشگری

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به حفظ میراث(فرهنگی، طبیعی )

آشنایی با جغرافیای جهان گردی و اکوتوریسم

آشنایی با جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی استان

آشنایی با فنون راهنمای تور

آشنایی با تاریخ و فرهنگ و اقوام استان

آشنایی با اصطلاحات انگلیسی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری

آشنایی با صنایع دستی استان

بهداشت سفر و کمک های اولیه

 آموزش عملی(اجرای تور(

دوره راهنمایان (بلدهای)محلی طبیعت گردی

 

شناخت صنعت گردشگری

آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی استان

آشنایی با فنون راهنمایان تور، استقرار در طبیعت و الگوهای رفتاری

آشنایی با مبانی اکوتوریسم و توسعه پایدار گردشگری

بهداشت سفر و کمک های اولیه

آشنایی با اکوسیستم ها و جاذبه های اکوتوریستی

 آشنایی با پوشش گیاهی استان

 آشنایی با گونه های جانوری استان

 آشنایی با پدیده های زمین شناسی استان

آموزش عملی(اجرای تور)

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/03/30