اخبار

آرشیو خبر ها

دهم ژوئن، روزجهانی صنایع دستی

دهم جون، روزجهانی صنایع دستیبخشی از فعالیت موسسه آوای طبیعت پایدار انجام پروژه های تخصصی در زمینه هنر بومی و کار با جوامع محلی است که

از جمله دستاوردهای  این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:توانمندسازی بانوان ،تقویت اعتماد به نفس و انگیزه آنها، حفظ و احیای هنرهای بومی، تقویت خلاقیت بانوان ، افزایش حس افتخار نسبت به روستا و ارزش های طبیعی و بومی منطقه، افزایش فعالیت های اجتماعی، ارتقاء معیشت بانوان، ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل،تقویت زبان فارسی جامعه بومی، انجام فعالیت های مشارکتی و تمرین کار گروهی،حضور درعرصه های اجتماعی و... .

این روز بر همه فعالین این حوزه مبارک باشد

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/03/20