اخبار

آرشیو خبر ها

همایش گفتمان فرهنگ میهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری

میهمان پذیری، یکی از خرده فرهنگ های مهم و مثبت ایرانی هاست که در دنیا به آن شهره هستند.

در نزد بسیاری از اقوام ایران زمین، پذیرش میهمان و حسن پذیرایی فرد و احترام به او، آنقدر اهمیت دارد که گاه حاضر هستند برای آن، در حد زیادی از جیب خرج نمایند و همه دارایی و امکانات خود را در اختیار مهمان قرار دهند تا او راضی باشد.

البته در کنار این رفتار زیبا و پسندیده که در گردشگری نیز نمود زیادی دارد، میهمان نوازی گاه تحت تاثیر رفتارهای تجاری قرار گرفته و از فرم اصیل آن خارج شده است.

همایش گفتمان فرهنگ میهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور انجام می شود، سعی دارد، فرهنگ میهمان نوازی درست و صحیح بر اساس رویکرد توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار دهد و بر وجوهات مختلف مثبت و ارزنده آن تاکید نماید، تا مبنا و پایه ای باشد برای توسعه پایدار گردشگری در ایران . همه باید فرهنگ صحیح و اصولی مهمان نوازی را ترویج دهیم تا دنیا ایران را به ارزشهای اصیل شناسایی نماید.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/02/06