اخبار

آرشیو خبر ها

گزارش بنیتا: عروسک های بومی؛ نجات‌دهنده فرهنگ و طبیعت

عروسکها بومی، نجات دهنده فرهنگ و طبیعت

در حالی که ویترین مغازه ها را انواع عروسک های خارجی اشغال کرده، عده ای از زنان کشورمان دست به کار شده اند تا با احیای عروسک های بومی، هم به حفظ و ارتقای فرهنگ ایرانی کمک کرده باشند وهم با اشتغالزایی در مناطق مختلف و اغلب دور افتاده، به وضعیت معیشتی خانواده شان کمک کنند. آنها هدف دیگری هم دارند، کمک به محیط زیست.

متن کامل گزارش را از طریق لینک زیر مطالعه فرمائید:

http://www.benita.ir/article/specific/traditional-dolls-for-environment

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/01/15