اخبار

آرشیو خبر ها

گفتگوهای پردیسان: سرمایه های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

گفتگوهای پردیسان: سرمایه های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست در این نشست که در روز 14 اسفند ماه 95 توسط دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا برگزار شد خانم افسانه احسانی نماینده موسسه آوای طبیعت پایدار به عنوان سخنران حضور داشتند. به اعتقاد کارشناسان یکی از موارد بسیار مهم در حفاظت از محیط زیست سرمایه اجتماعی است.  در جایی که مردم نسبت به منابع طبیعی خود احساس تعلق ندارند و در جهت حفاظت از آن گامی بر نمی دارند، سرمایه اجتماعی پایین خواهد رفت.

سرمایه اجتماعی ناشی از اعتماد بین اعضای مختلف یک سرزمین  شامل اعتماد مردم به هم، اعتماد مردم به دولت، اعتماد دولت به مردم است و این اعتماد چند سویه منجر به  بالا رفتن سرمایه اجتماعی خواهد شد.

سرمایه اجتماعی در بعضی از کشورها مثل ایران پتانسیل بسیار بالایی دارد ولی متاسفانه مدتی است که کاهش پیدا کرده است.

توسعه ، با وجود اینکه سطح زندگی افراد را بالا برده و امکانات فراوان تری برای آنها ایجاد کرده است ولی متاسفانه تا حد زیادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده است.

ما برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی نیاز به اعتماد سازی و افزایش سرمایه اجتماعی داریم و نیاز هست گروه ها و ذینفعان مختلف با کار گروهی و ارائه نظرات خود در کنار هم برای رفع این مشکل گام بردارند و به راهکاری برسند که نتیجه خرد جمعی ست. قرار است این نشست دنباله دار و مداوم باشد.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/12/16