اخبار

آرشیو خبر ها

دعوت از نمایندگان موسسه آوای طبیعت پایدار در دانشکده علوم دانشگاه الزهرا جهت سخنرانی در زمینه اکوتوریسم و گردشگری پایدار

دعوت از نمایندگان موسسه آوای طبیعت پایدار در دانشکده علوم دانشگاه الزهرا جهت سخنرانی در زمینه اکوتوریسم و گردشگری پایداردر این جلسه جیما فتاحی از روستای شیب دراز  به سخنرانی و تبادل نظر با شرکت کنندگان و دانشجویان و استادهای دانشگاه الزهرا پرداخت.ایشان به واسطه فعالیت های گردشگری جوامع محلی در روستای شیب دراز از تجارب ارزنده ای در زمینه حفاظت از لاک پشت های در خطر انقراض پوزه عقابی برخوردار هستند.

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/12/07