اخبار

آرشیو خبر ها

سیزدهمین همایش ملی زنان کارآفرین با عنوان

سیزدهمین همایش ملی زنان کارآفرین با عنوان "توسعه کارآفرینی زنان در ایران" با بهره گیری از تجارب انجمن زنان کارآفرین در روز چهارشنبه 27 بهمن 95 در محل سالن پیامبر اعظم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این همایش که براساس پنج محور اصلی در بستر" اکوسیستم کارآفرینی" برنامه ریزی و اجرا شد کارگروه های پنج گانه صنعت و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و گردشگری، محیط زیست و کشاورزی و اجتماعی، طی نشست های متعدد و با جمع آوری نظرات بانوان کارآفرین، پژوهشگران، صاحبنظران، حامیان کارآفرینی و نمایندگان بخش دولتی با هدف هم سویی و هم افزایی و رسیدن به اکوسیستم کارآفرینی گام برداشتند. در شرایطی که کشورمان  به سوی توسعه پایدار پیش می رود توجه به اکوسیستم کارآفرینی و همچنین کارآفرینی اجتماعی با بهره گیری از فناوری های نوین ضروری است. از این رو در همایش سیزدهم انجمن که برآیندی از 12 همایش پیشین است، تلاش شد با شناسایی و معرفی امکانات و ظرفیت های کارآفرینی زنان در ایران برای رسیدن به وضعیت مطلوب گام های محکم تر و مداوم تری برداشته شود.بدیهی است نقش نهادهای مدنی در حوزه کارآفرینی بسیار با اهمیت و اثربخش خواهد بود. تعریف نقش های بخش دولتی،بخش خصوصی و نهاد مدنی در اکوسیستم کارآفرینی و چگونگی پیوند و تعامل میان عوامل موثر در آن از اهداف مهم همایش بود. در این همایش یک روزه، پس از برنامه افتتاحیه شامل ارائه گزارش دبیر همایش و مقاله  و ایراد سخنرانی ،در دو پنل صبح و بعد از ظهر حاصل هم اندیشی های کارگروه ها در قالب 5 مقاله کاربردی ترویجی ارائه شد. هم چنین با حضور مسئولین مربوطه چالش های کارآفرینی و فرصت های آن برای زنان مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج این مباحث در قالب بیانیه پایانی در بخش اختتامیه قرائت شد.

در این همایش خانم افسانه احسانی به عنوان مدیرکارگروه گردشگری و صنایع دستی نکاتی را ارائه دادند.http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-459889

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/11/30