اخبار

آرشیو خبر ها

گفتگوی خبرنگار مجله زن زندگی با افسانه احسانی مدرس اکوتوریسم و رئیس هیات مدیره موسسه آوای طبیعت پایدار

گفتگوی خبرنگار مجله زن زندگی با افسانه احسانی مدرس اکوتوریسم و رئیس هیات مدیره موسسه آوای طبیعت پایداردر رابطه با کارآفرینی در حوزه اکوتوریسم جوامع محلی و لزوم توجه به میراث فرهنگی ملموس و نا ملموس . در راستای حفاظت از محیط زیست و توان افزایی بانوان روستایی عشایری.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/11/03