اخبار

آرشیو خبر ها

مصاحبه خروجی غیرانگلیسی زبان

قابل توجه کلیه فراگیران مصاحبه خروجی غیرانگلیسی زبان

افرادی که طی دوره های قبل برای آزمون مصاحبه به موسسه مجمع مراجعه کرده اند. جهت ارائه پروژه با توجه به جدول زمانبندی شده و زبان تخصصی خود در تاریخ های مشخص شده با همراه داشتن کارت ملی به موسسه آموزشی مجمع مراجعه نمایند.

لطفا فایل پیوست را مطالعه نمایید.

نشانی: تهران - بلوار سعادت آباد - بالاتر ازمیدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج( - پایین تر از بیمارستان شهید مدرس - خیابان جمشیدی (یکم) - خیابان شبنم - انتهای شبنم - شماره 10

کد پستی: 1998737931

صندوق پستی : 3733 – 19395

تلفن: 22075081-021

همراه : 09199334217

تصاویر