اخبار

آرشیو خبر ها

آغاز کلاس های دوره های راهنمایان موسسه آوای طبیعت پایدار

به اطلاع فراگیران دوره 14 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهمایان طبیعت گردی دوره 20 طبیعت گردی می رساند جهت اطلاع از برنامه کلاس ها به بخش آموزش - برد آموزش سایت مراجعه نمایند.

http://tabiatpaydar.com/board/

جلسه اول کلاس های دوره ایرانگردی و جهانگردی روز شنبه 1 اسفند 1394 ساعت 17:00 تشکیل می شود.

جلسه اول کلاس های دوره طبیعت گردی روز یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 17:00 تشکیل می شود.

جهت اطلاعات بیشتر با بخش آموزش تماس بگیرید.
88978437-88976981

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/12/1