اخبار

آرشیو خبر ها

همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی

همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی

هدف های همایش
ارتقای آگاهی نسبت به جنبه های مختلف محصولات دستکاری شده ژنتیکی
تبیین حقوق مردم و مصرف کنندگان در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی
تبیین بایدها و ضرورت های برچسب گذاری مواد حاوی محصولات دستکاری شده ژنتیکی

محورهای همایش
جنبه های ایمنی زیستی، سلامت و اقتصادی، اجتماعی محصولات دستکاری شده ژنتیکی
حاکمیت غذایی و نقش محصولات دستکاری شده ژنتیکی بر سلامت موجودات
حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیک و تنوع زیستی و تاثیر تولید و رهاسازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی بر آن
حق بر آگاهی عمومی و ضرورت برچسب گذاری محصولات دستکاری شده ژنتیکی
برگزار کننده: موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)


زمان: 25 آذر 1394، 9 الی 16
مکان: پارک پردیسان. سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه همایش: 66400811 و 09123249583

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/9/9