اخبار

آرشیو خبر ها

مهارت ساخت عروسک های بومی هرمزگان(دهتولوک)ثبت ملی شد.

The method of making Qeshm local dolls is registered as an intangible national heritage
مهارت ساخت عروسک های بومی هرمزگان(دهتولوک)ثبت ملی شد.ايده احياي عروسكهاي بومي مناطق با هدف حفظ طبيعت و فرهنگ توسط بانوان روستايي عشايري از أواخر سال ٨٩توسط تيم آواي طبيعت پايدار و از جزيره قشم شكل گرفت.درحال حاضر ١٢روستا در ٥منطقه ايران عروسكهاي بومي خودرادر قالب طرح هاي ایجاد معیشت پایدار با هدف حفظ محیط زیست و فرهنگ اين موسسه و به عنوان سوغات فرهنگي توليد وعرضه ميكنند. درجشنواره عروسكهاي بومي جزیره قشم ١٨٠عروسك دست ساز كه معرف فرهنگ بومي،معيشت و آداب و رسوم این جزیره غنی است از ٦روستا جمع اوري شد كه اكنون در موزه ژيوپارك قشم نگهداري ميشود.جلب مشاركت بانوان در فعاليتهاي اجتماعي و تقويت ميراث معنوي از موضوعات مورد توجه ژئوپارك است كه درطرح فوق به آن توجه داشتيم به همین دلیل ژئوپارک قشم از این طرح استقبال کرد.به همت بخش كودكان و نوجوانان پژوهشكده ميراث(به ویژه سرکار خانم کفاش زاده) ,کارشناسان و مسئولین مرکز ثبت میراث ناملموس با تكيه بر فعاليت هاي پاسدارانه تيم داوطلب موسسه آواي طبيعت پايدار،بخش ژيوپارك ومحيط زيست و صنايع دستي قشم،کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد،سازمان هاي محلي بانوان ساحل شيب دراز و مرواريد پيلم و صدف لب سياه جزيره قشم ،توسعه ياران مهرو أفراد و گروههاي زيادي كه طرح احياي هنرهاي بومي جزيره قشم را حمايت و زمينه را براي معرفي و حفظ دهتولوك ها ايجاد كردند در ١٨مهرماه ٩٤ثبت ملي شد. ازهمه افرادو گروههايي كه در اين مسيرما را ياري كردند سپاسگزارم

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/9/8