اخبار

آرشیو خبر ها

کارگاه «اکولوژی ،حفاظت و تنوع زیستی»

موسسه سماموس برگزار می کند:
کارگاه «اکولوژی ،حفاظت و تنوع زیستی»
مدرس: آقای امیرحسین خالقی
زمان برگزاری: ۱۷،۲۰ و ۲۴ آبان ماه ساعت ۲۰-۱۷ «با تخفیف ویژه برای دوستان راهنما»
۰۹۱۲۲۷۸۳۸۱۳
Telegram.me/samamoos

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/8/16