اخبار

آرشیو خبر ها

سفر به کویر ورزنه


کمیته آموزش انجمن صنفی راهنمایان استان تهران برگزار می نماید

سفر آموزشی کویر ورزنه در تاریخ 16 و 17 مهر 1394

مدرس دوره عباس جندقی

جهت اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.

تصاویر