اخبار

آرشیو خبر ها

گزارش تحقیقات باستان شناسی زیرآب در سیراف

ارائه گزارش تحقیقات باستان شناسی زیرآب در سیراف توسط گروه آمریکایی به سرپرستی سرکار خانم دکتر سرنا خاکزاد

زمان:یکشنبه 22 مرداد، ساعت 11 صبح
مکان:موزه ایران باستان

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/5/17