اخبار

آرشیو خبر ها

نشست شورای حکام میراث ناملموس در هتل لاله برگزار شد

از موسسه آوای طبیعت پایدار جهت ارائه تجارب پروژه های هنربومی برای منابع طبیعی که به احیای میراث ناملموس کمک می کند دعوت شد.در این نشست تخصصی که نمایندگان 15 کشور عضو شرکت داشتند خانم افسانه احسانی در مورد پروژه احیای عروسک های بومی و نقش آن در احیا و یادآوری میراث ناملموس صحبت کردند و نقش نهادهای غیردولتی در پاسداشت ارزش های ناملموس را متذکر شدند.
آشتی با فرهنگ غنی روستایی عشایری، تقویت اعتماد به نفس بانوان سازنده عروسک، رابطه میان نسل ها،ایجاد علاقه در نسل جدیدبا ارزش های بومی، زنده شدن لالایی ها، اشعاربومی و... از اثرات مثبت احیای عروسک های بومی مناطق مختلف محسوب می شود.
داستان های نوشته شده توسط سازندگان این عروسک ها و مهارت ساخت آنها و همچنین اصالت تولید این هنر بومی جایگاه آن را در کنار سایر ارزش های میراث ناملموس محکم تر می سازد.
تیم داوطلب هنر بومی برای منابع طبیعی با مشارکت خود د راین نوع پروژه ها در راستای توسعه و ترویج این فعالیت گام های موثری برداشته استتهران نقطه تماس اشتراك فرهنگي

استركيش لاروش نماينده يونسكو در تهران نيز در اين نشست از كشورهاي عضو مركز منطقه‌اي ميراث ناملموس يونسكو خواست تا به حمايت‌هاي خود از دفتر منطقه‌اي تهران ادامه بدهند تا در شرايطي كه افراطي‌گري در منطقه افزايش يافته است با درك ميراث ناملموس به ايجاد احترام متقابل و درك مشترك ملت‌ها از يكديگر كمك كرد.

محمدرضا سعيدآبادي، مديركل كميسيون ملي ايران در يونسكو نيز با تأكيد بر اينكه منطقه خشونت‌زده كنوني نياز به همكاري و اقدام جدي در حفاظت از ميراث ناملموس دارد، گفت: مركز مطالعات منطقه‌اي ميراث ناملموس يونسكو در تهران مي‌تواند نقطه تماس اشتراكات فرهنگي باشد.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و رئيس شوراي حكام ميراث ناملموس يونسكو در تهران اما به همشهري گفت كه به‌زودي تعداد كشورهاي عضو دفتر مطالعات منطقه‌اي ميراث ناملموس يونسكو در تهران به 14كشور مي‌رسد. طالبيان در پاسخ به اين سؤال همشهري كه همكاري‌هاي منطقه‌اي تا چه ميزان در حفظ ميراث ناملموس منطقه و كاستن از تنش‌ها كمك مي‌كند؟ گفت: همكاري‌هاي منطقه‌اي در ارتقاي حفظ ارزش‌هاي ناملموس بسيار مؤثر است.

رئيس شوراي حكام ميراث ناملموس افزود: ميراث ناملموس شيء نيست كه بتوان آن را در موزه نگهداري كرد بلكه بايد توسط جامعه و مردم حفاظت و حراست شوند. او گفت: اينكه مردم چگونه آيين‌ها و رسوم و سنت‌ها و موسيقي و... را حفظ كنند كاري است كه در بحث ظرفيت‌سازي‌ براي پاسداري از ميراث ناملموس مطرح مي‌شود.

ايران، تركيه، عراق، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، قرقيزستان، افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان، پاكستان، ارمنستان و قزاقستان، 14كشور عضو دفتر مطالعات منطقه‌اي يونسكو در منطقه غربي و مركزي آسيا هستند كه فعاليت‌هاي مشترك در حفاظت از ميراث ناملموس منطقه‌اي را آغاز كرده‌اند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/2/16