اخبار

آرشیو خبر ها

نماینده موسسه آوای طبیعت پایدار همراه با تعدادی ازنمایندگان انجمن های زیست محیطی در پنل محیط زیستی کنفرانس تد کیش حاضر شد

نماینده موسسه آوای طبیعت پایدار همراه با تعدادی ازنمایندگان انجمن های زیست محیطی در پنل محیط زیستی کنفرانس تد کیش حاضر شد

Tedtalk

صحبتهای 18 دقیقه ای افرادی است که اغلب با تکیه بر تلاش و پشتکار خود و استفاده از فرصت های موجود در زندگی به موفقیت هایی رسیدند و در این نشست تجارب خود را با حاضرین به اشتراک می گذارند. 31 سخنران در طی دو روز شیوه دستیابی خود به روش زندگی خلاقانه را با مخاطبان در میان گذاشتند..پنل محیط زیست و کار آفرینی در جنب این نشست برگزار شد.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/2/6