اخبار

آرشیو خبر ها

سفر سه روزه به استان گیلان

آوای طبیعت پایدار معرفی می کند
سفر سه روزه به استان گیلان (بندر کیاشهر)

تجربه طبیعت گردی و نشستهای تخصصی و آشنایی با اکوپارک وارش

با حضور اساتید حوزه طبیعت و محیط زیست ایران
با حضور آقایان کریم جاذبی زاده، بیژن فرهنگ دره شوری، بهرام کیابی، عبدالحسین وهاب زاده

پنج شنبه و جمعه و شنبه 24 و 25 و 26 اردیبهشت 1394

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید

تصاویر