اخبار

آرشیو خبر ها

بزرگذاشت روز زن در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی


به مناسبت روز زن از تعدادی از بانوان پروژه "هنر بومی برای منابع طبیعی "موسسه آوای طبیعت پایدار تجلیل شد
اعضای تیم داوطلب پروژه های هنر بومی برای منابع طبیعی پس از حضور در نشست دوستانه مرکز آموزش عالی میراث نیاوران تجارب خود را با دانشجویان علاقمند این رشته به اشتراک گذاشتند.
در ابتدا خانم ژانت الیزابت استادیار دانشگاه شهید بهشتی و یکی از پیکسوتان مرکز ثبت جهانی میراث ناملموس در مقرر یونسکوی پاریس در مورد تجارب خود به عنوان بانوی غیر ایرانی که میراث ناملموسی از مادر شوهرو سایر بانوان فامیل آموخته بود را بازگو نمودند.
پس از آن دکتر فرهاد نظری رییس مرکز ثبت میراث در مورد اهمیت میراث ناملموس و جایگاه ملی و بین الملی آن سخنرانی کردند
تیم آوای طبیعت پایدار با حضور پرشور خود در این برنامه و با پخش فیلم دتوک ساخت خانم سودابه عزیزی توجه شرکت کنندگان در جلسه را به اهمیت ساخت عروسک های بومی روستایی عشایری جلب نمود.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/2/5