اخبار

آرشیو خبر ها

ثبت نام آزمون جامع هماهنگ دوره های راهنمایان طبیعت گردی و ایرانگردی و جهانگردی


قابل توجه کلیه فراگیران دوره های راهنمایان موسسه آوای طبیعت پایدار
برای شرکت در آزمون جامع با مراجعه به پرتال www.azmoongardeshgari.ir از تاریخ 94/1/25 لغایت 94/2/10 نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید.
با توجه به عملکرد سیستم اینترنتی، ثبت نام داوطلبان فقط در تاریخ ذکر شده امکان پذیر می باشد.
داوطلبان بایستی با مراجعه به موسسه برگه تاییدیه آموزشی را جهت ثبت نام الکترونیکی از مسئول آموزش دریافت نمایند.
تمامی مدارک ثبت نام از جمله مبلغ واریزی در پرتال اشاره شده است.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/1/22