اخبار

آرشیو خبر ها

همایش میراث روایی و کارگاه اسطوره شناسی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار میکند

17 و 18 اسفند 1393 همایش میراث روایی

16 و 19 اسفند 1393 کارگاه اسطوره شناسی و افسانه شناسی

تهران - خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان 30 تیر - موزه ملی ایران

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/12/11