اخبار

آرشیو خبر ها

آموزش های تکمیلی طبیعت گردی برای راهنمایان تور و نمایندگان آژانس های مسافرتی شهر کرمانشاه

آموزش های تکمیلی طبیعت گردی برای راهنمایان تور و نمایندگان آژانس های مسافرتی شهر کرمانشاه در هتل پارسیان این شهرتوسط موسسه توسعه و تحقیقات میراث فرهنگی و گردشگری بهارستان برگزار شد


در این دوره عناوین متنوعی از جمله اکوتوریسم و گردشگری پایدار، نمونه های تجارب اکوتوریستی، اصول تفسیر،اخلاق گردشگری و اکولوژی در کارگاهی دوروزه مورد بحث و تبادل قرارگرفت. بخشی از این موضوعات توسط خانم افسانه احسانی از موسسه آوای طبیعت پایدارارائه شد. میزان علاقمندی و مشارکت شرکت کنندگان مثال زدنی بود. ارزش های بومی منطقه به ویژه هنرهای روستایی –عشایری و بررسی رابطه آن با ارزش های طبیعی ازدیگر مباحث مورد بررسی در این کارگاه بود.منطقه غنی زاگرس با توجه به ویژگی های خاص طبیعی از تنوع فرهنگی مورد توجه گردشگران برخوردار است. جامعه میزبان با تکیه براین تنوع و ارزشهای طبیعی-فرهنگی قادر خواهد بود تا ضمن حفظ این ارزشها به راهکارهای مناسب برای معرفی بهینه و پایداری آن دست یابند.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/12/11